Mengenai eBiaya

ebiaya adalah sistem yang menguruskan pemohonan daripada warga KPT untuk mendapatkan pembiayaan kenderaan.

Syarat-Syarat Skim Pembiayaan

 • Ditawarkan kepada semua anggota Perkhidmatan yang berjawatan tetap, kontrak dan percubaan.
 • Jumlah potongan ansuran pembiayaan tidak melebihi 1/3 daripada gaji pokok. Gaji pokok tidak kurang daripada RM1,620.00.
 • Jumlah potongan ansuran dan potongan sedia ada tidak melebihi 60% daripada jumlah gaji pokok dan elaun-elaun tetap.
 • Tempoh maksimum bayaran ialah 108 bulan bagi kereta baru dan 96 bulan bagi kereta terpakai serta tidak melebihi baki tempoh perkhidmatan anggota dengan kerajaan.
 • Tempoh sah laku surat kelulusan adalah 6 bulan daripada tarikh surat kelulusan. Jika tiada jawapan penerimaan, tawaran akan luput secara automatik.
 • Semua permohonan pinjaman kenderaan mestilah melalui Ketua Jabatan.
 • Pinjaman hanya dibenarkan setiap 5 tahun iaitu selepas pembiayaan sebelumnya selesai.


Kelayakan Pinjaman Mengikut Gred Jawatan
 • No.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Jenis Kenderaan
 • Kenderaan
 •  
 •  
 • Motosikal
 • Motobot
 • Enjin Motobot
 • Bot
 • Basikal
 • Gred Jawatan
 • Jawatan Utama/Gred Khas
 • Kumpulan Pengurusan & Profesional
 • Kumpulan Sokongan
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Had Pinjaman (RM)
 • 70,000.00
 • 65,000.00
 • 55,000.00
 • 5,000.00
 • 4,000.00
 • 3,500.00
 • 700.00
 • 500.00

Rujukan Pekeliling
 • No.
 • 1
   
 • 2
   
   
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Pekeliling
 • Pekeliling Perbendaharaan 7/1993
  Pekeliling Perbendaharaan 8/1993
 • Pekeliling Perbendaharaan 4/1994
  Pekeliling Perbendaharaan 5/1994
  Pekeliling Perbendaharaan 3/2004
 • Pekeliling Perbendaharaan 12/2008
 • Surat Pekeliling Perbendaharaan 5/2001
 • Surat Pekeliling Perbendaharaan 17/2001
 • Surat Pekeliling Kewangan 9/2001

Pekeliling ini boleh dimuat turun di Laman Web Kementerian Kewangan.
Kalkulator Pembiayaan
Pinjaman : RM
Tempoh : bulan