KPT (Kementerian Pendidikan Tinggi) ›

Bil.Bahagian
1.Pejabat Menteri Pendidikan Tinggi
2.Pejabat Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi
3.Pejabat Ketua Setiausaha
4.Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)
5.Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan)
6.Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
7.Bahagian Khidmat Pengurusan
8.Bahagian Kewangan
9.Bahagian Pengurusan Maklumat (IT)
10.Bahagian Akaun
11.Bahagian Pembangunan
12.Bahagian Hubungan Antarabangsa
13.Bahagian Perancangan Penyelidikan Dan Penyelarasan Dasar
14.Bahagian Biasiswa
15.Bahagian Sukan
16.Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset
17.Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT)
18.Pejabat Pengurusan Program (PMO)
19.Unit Audit Dalam
20.Unit Komunikasi Korporat
21.Unit Undang-Undang
22.Unit Integriti
23.Unit Keusahawanan