Kementerian Pendidikan (Pengajian Tinggi) ›

Bil.Bahagian
1.Pejabat Menteri Pendidikan II
2.Pejabat Timbalan Menteri Pendidikan II
3.Pejabat Ketua Setiausaha II
4.Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan Pengajian Tinggi)
5.Pejabat Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan Pengajian Tinggi)
6.Bahagian Kewangan
7.Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (Pengurusan Pengajian Tinggi)
8.Bahagian Pengurusan Maklumat (IT)
9.Bahagian Akaun
10.Bahagian Khidmat Pengurusan (Pengajian Tinggi)
11.Bahagian Pembangunan (Pengajian Tinggi)
12.Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT)
13.Bahagian Hubungan Antarabangsa
14.Bahagian Perancangan Penyelidikan Dan Penyelarasan Dasar
15.Bahagian Biasiswa
16.Bahagian Sukan (Pengajian Tinggi)
17.Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset (Pengajian Tinggi)
18.Pejabat Pengurusan Program (PMO)
19.Unit Komunikasi Korporat
20.Unit Undang-Undang
21.Majlis Profesor Negara