KPT (Kementerian Pendidikan Tinggi) ›

Bil.Bahagian
1.Pejabat Menteri Pendidikan Tinggi
2.Pejabat Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi
3.Pejabat Ketua Setiausaha
4.Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan)
5.Pejabat Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan Pendidikan Tinggi)
6.Bahagian Kewangan
7.Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
8.Bahagian Pengurusan Maklumat (IT)
9.Bahagian Akaun (Cawangan Perundingan)
10.Bahagian Khidmat Pengurusan
11.Bahagian Pembangunan
12.Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT)
13.Bahagian Hubungan Antarabangsa
14.Bahagian Perancangan Penyelidikan Dan Penyelarasan Dasar
15.Bahagian Biasiswa
16.Bahagian Sukan
17.Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset
18.Pejabat Pengurusan Program (PMO)
19.Unit Audit Dalam
20.Unit Komunikasi Korporat
21.Unit Undang-Undang