KPM (Sektor Pendidikan Tinggi) ›

Bil.Bahagian
1.Pejabat Menteri Pendidikan II
2.Pejabat Timbalan Menteri Pendidikan II
3.Pejabat Ketua Setiausaha II
4.Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan Pengajian Tinggi)
5.Pejabat Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan Pendidikan Tinggi)
6.Bahagian Kewangan
7.Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (Pengurusan Pendidikan Tinggi)
8.Bahagian Pengurusan Maklumat (IT)
9.Bahagian Akaun (Cawangan Perundingan)
10.Bahagian Khidmat Pengurusan (Pengajian Tinggi)
11.Bahagian Pembangunan Pendidikan Tinggi
12.Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT)
13.Bahagian Hubungan Antarabangsa
14.Bahagian Perancangan Penyelidikan Dan Penyelarasan Dasar
15.Bahagian Biasiswa
16.Bahagian Sukan (Pengajian Tinggi)
17.Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset (Pendidikan Tinggi)
18.Pejabat Pengurusan Program (PMO)
19.Unit Audit Dalam
20.Unit Komunikasi Korporat
21.Unit Undang-Undang