Jabatan Pengajian Kolej Komuniti ›

Bil.Bahagian
1.Pejabat Ketua Pengarah
2.Bahagian Dasar Dan Pembangunan Kurikulum
3.Bahagian Pembangunan Akademik
4.Bahagian Peperiksaan Dan Penilaian
5.Bahagian Hubungan Industri Dan Pengesanan Graduan
6.Bahagian Kebajikan Pelajar
7.Bahagian Pengambilan Pelajar
8.Bahagian Khidmat Pengurusan