JPP (Jabatan Pendidikan Politeknik) ›

Bil.Bahagian
1.Pejabat Ketua Pengarah
2.Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
3.Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Strategik)
4.Pejabat Pengarah Kanan (Akademik)
5.Bahagian Kecemerlangan Profesional
6.Bahagian Khidmat Pengurusan
7.Bahagian Dasar
8.Bahagian Perancangan Politeknik
9.Pusat Penyelidikan Dan Inovasi Politeknik
10.Bahagian Hubungan Industri Dan Kebolehpasaran
11.Bahagian Pembangunan Kurikulum
12.Bahagian Peperiksaan Dan Penilaian
13.Bahagian Instruksional Dan Pembelajaran Digital
14.Bahagian Pembangunan Pelajar
15.Bahagian Pengambilan Pelajar