Jabatan Pengajian Politeknik ›

Bil.Bahagian
1.Pejabat Ketua Pengarah
2.Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
3.Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Strategik)
4.Pejabat Pengarah Kanan (Akademik)
5.Bahagian Khidmat Pengurusan
6.Bahagian Dasar
7.Bahagian Perancangan Politeknik
8.Pusat Penyelidikan Dan Inovasi Politeknik
9.Bahagian Hubungan Industri Dan Kebolehpasaran
10.Bahagian Peperiksaan Dan Penilaian
11.Bahagian Pembangunan Pelajar
12.Bahagian Pengambilan Pelajar