Jabatan Pengajian Politeknik ›

Bil.Bahagian
1.Pejabat Ketua Pengarah
2.Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
3.Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Strategik)
4.Bahagian Khidmat Pengurusan
5.Bahagian Pembangunan Kurikulum Dan Latihan Kerjaya
6.Bahagian Pembangunan Dasar
7.Bahagian Hubungan Industri, Pengesanan Graduan Dan Alumni
8.Pusat Penyelidikan Dan Pembangunan Politeknik
9.Bahagian Pembangunan Akademik
10.Bahagian Peperiksaan Dan Penilaian
11.Bahagian Kebajikan Pelajar
12.Bahagian Pengambilan Pelajar