JPT (Jabatan Pendidikan Tinggi) ›

Bil.Bahagian
1.Pejabat Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi
2.Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi (Akademik Dan Pembangunan)
3.Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi (Penyelidikan Dan Antarabangsa)
4.Bahagian Khidmat Pengurusan
5.Bahagian Kolaborasi Industri Dan Masyarakat
6.Bahagian Kecemerlangan Penyelidikan IPT
7.Bahagian Mahasiswa Holistik
8.Bahagian Kecemerlangan Akademik
9.Bahagian Governan IPTA
10.Bahagian Education Malaysia
11.Bahagian Standard Swasta
12.Bahagian Penguatkuasaan Dan Inspektorat
13.Bahagian Governan IPTS
14.Bahagian Kemasukan Pelajar IPTA
15.Pusat Sitasi Dan Infometrik