JPKK (Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti) ›

Bil.Bahagian
1.Pejabat Ketua Pengarah
2.Pejabat Timbalan Ketua Pengarah
3.Bahagian Dasar
4.Bahagian Akademik & Pendidikan Berterusan
5.Bahagian Peperiksaan Dan Penilaian
6.Bahagian Pembangunan Pelajar
7.Bahagian Kolaborasi Dan Keusahawanan
8.Bahagian Pengurusan Maklumat Dan Korporat
9.Bahagian Khidmat Pengurusan