JPP (Jabatan Pendidikan Politeknik) ›

Bil.Bahagian
1.Pejabat Ketua Pengarah
2.Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
3.Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Strategik)
4.Pejabat Pengarah Kanan (Akademik)
5.Bahagian Kecemerlangan Profesional
6.Unit Projek Khas TVET
7.Unit Komunikasi Korporat
8.Bahagian Khidmat Pengurusan
9.Bahagian Dasar
10.Bahagian Perancangan Politeknik
11.Pusat Penyelidikan Dan Inovasi Politeknik
12.Bahagian Hubungan Industri Dan Kebolehpasaran
13.Bahagian Pembangunan Kurikulum
14.Bahagian Peperiksaan Dan Penilaian
15.Bahagian Instruksional Dan Pembelajaran Digital
16.Bahagian Pembangunan Pelajar
17.Bahagian Pengambilan Pelajar