JPP (Jabatan Pendidikan Politeknik) ›

Bil.Bahagian
1.Pejabat Ketua Pengarah
2.Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
3.Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Strategik)
4.Pejabat Pengarah Kanan (Akademik)
5.Bahagian Kecemerlangan Profesional
6.Unit Projek Khas TVET
7.Bahagian Khidmat Pengurusan
8.Bahagian Dasar
9.Bahagian Perancangan Politeknik
10.Pusat Penyelidikan Dan Inovasi Politeknik
11.Bahagian Hubungan Industri Dan Kebolehpasaran
12.Bahagian Pembangunan Kurikulum
13.Bahagian Peperiksaan Dan Penilaian
14.Bahagian Instruksional Dan Pembelajaran Digital
15.Bahagian Pembangunan Pelajar
16.Bahagian Pengambilan Pelajar