KPM (Kementerian Pendidikan Malaysia - Pendidikan Tinggi) ›

Bil.Bahagian
1.Pejabat Menteri Pendidikan
2.Pejabat Ketua Setiausaha
3.Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan)
4.Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)
5.Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
6.Bahagian Khidmat Pengurusan
7.Bahagian Pengurusan Maklumat (IT)
8.Bahagian Kewangan
9.Bahagian Akaun
10.Bahagian Pembangunan
11.Bahagian Perancangan Penyelidikan Dan Penyelarasan Dasar
12.Bahagian Hubungan Antarabangsa
13.Bahagian Biasiswa
14.Bahagian Sukan
15.Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset
16.Delivery Management Office (DMO)
17.Unit Audit Dalam
18.Unit Undang-Undang
19.Unit Komunikasi Korporat
20.Unit Integriti
21.Unit Keusahawanan & Public-Private Research Network
22.Pusat Inovasi Nilai
23.Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT)