Maklumat Pegawai

PN. SHAMIMI BINTI AB KADIR
Pegawai Teknologi Maklumat • PTM(B)K
Bahagian Biasiswa
PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

Tel: 0388706317
Emel: shamimi@mohe.gov.my