Maklumat Pegawai

Y.B. DATO' SERI IDRIS BIN JUSOH
Menteri Pendidikan Tinggi • MENTERI PENDIDIKAN TINGGI
Pejabat Menteri Pendidikan Tinggi

Tel:
Emel: idrisjusoh@mohe.gov.my