Maklumat Pegawai

Y.BHG. PROF. DR. RAHA BINTI ABDUL RAHIM
Pengarah • P (BPKI)
Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT
PEJABAT PENGARAH

Tel: 0388706960
Emel: raha@mohe.gov.my