Maklumat Pegawai

Y.BHG. DATUK NIK ALI BIN MAT YUNUS
Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan • TKSU(B)
Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan)

Tel: 0388705070
Emel: nikali@mohe.gov.my