jataIcon

SISTEM PENGURUSAN PERKHIDMATAN PSIKOLOGI

ePsi

Pengurusan Perkhidmatan Psikologi (e3p@KPT) dibangunkan selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia:Pengurusan Psikologi Versi 1.0 (2022).Pembangunan sistem e3p@KPT dilaksanakan dalam memastikan Pengurusan Psikologi di Kementerian Pendidikan Tinggi dan jabatan/agensi di bawah seliaannya dapat berfungsi dengan sistematik, efisien dan lebih berkesan.Sistem ini juga adalah penting dalam membantu pengurusan sumber manusia terutamanya dalam pengurusan data perkhidmatan pengurusan psikologi.