• Sistem Pengiktirafan

    KELAYAKAN

    PERKHIDMATAN AWAM

Kelayakan Berdasarkan Badan Profesional

Dalam Negara


Pengiktirafan kelayakan Ijazah Pertama yang melibatkan badan profesional seperti berikut:


Kejuruteraan Luar Negara


Kelayakan dalam bidang kejuruteraan yang dinilai oleh badan profesional luar negara setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dari Universiti Awam adalah tertakluk kepada senarai ahli Washington Accord seperti berikut:


 

Australia
Australia

Engineers Australia

 

Canada
Canada

Engineers Canada

 

Ireland
Ireland

Engineers Ireland

 

Turkey
Turkey
MUDEK

 

United-Kingdom
United Kingdom

Engineering Council UK