KPT (Kementerian Pengajian Tinggi) ›

Bil.Bahagian
1.Pejabat Menteri
2.Pejabat Timbalan Menteri
3.Pejabat Ketua Setiausaha
4.Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar)
5.Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan Dan Pembangunan)
6.Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
7.Bahagian Kewangan Dan Akaun
8.Bahagian Pembangunan
9.Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar
10.Bahagian Hubungan Antarabangsa
11.Bahagian Khidmat Pengurusan
12.Bahagian Biasiswa
13.Bahagian Pengurusan Maklumat
14.Unit Undang-Undang
15.Unit Audit Dalam
16.Unit Komunikasi Korporat
17.Unit Integriti