KPT (Kementerian Pengajian Tinggi) ›

Bil.Bahagian
1.Pejabat Menteri
2.Pejabat Timbalan Menteri
3.Pejabat Ketua Setiausaha
4.Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar)
5.Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan Dan Pembangunan)
6.Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
7.Bahagian Kewangan Dan Akaun
8.Bahagian Akaun
9.Bahagian Pembangunan
10.Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar
11.Bahagian Hubungan Antarabangsa
12.Bahagian Khidmat Pengurusan
13.Bahagian Biasiswa
14.Bahagian Pengurusan Maklumat
15.Unit Undang-Undang
16.Unit Audit Dalam
17.Unit Komunikasi Korporat
18.Unit Integriti