JPPKK (Jabatan Pendidikan Politeknik & Kolej Komuniti) ›

Bil.Bahagian
1.Pejabat Ketua Pengarah
2.Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan)
3.Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Governan)
4.Pejabat Pengarah Kanan (Akademik)
5.Pejabat Pengarah Kanan (Kompetensi)
6.Bahagian Khidmat Pengurusan
7.Unit Komunikasi & Hubungan Korporat
8.Bahagian Koordinasi TVET
9.Bahagian Perancangan Program Dan Institusi
10.Pusat Penyelidikan Dan Inovasi
11.Bahagian Governan Dan Kecemerlangan
12.Bahagian Kolaborasi Industri Dan Komuniti
13.Bahagian Kurikulum
14.Bahagian Instruksional Dan Pembelajaran Digital
15.Bahagian Peperiksaan & Penilaian
16.Bahagian Kompetensi Dan Peningkatan Kerjaya
17.Bahagian Ambilan & Pembangunan Pelajar
18.Pasukan Petugas ICT